Baljväxtakademin | Om oss
Information om baljväxter. Kunskap om baljväxter. Odling av baljväxter.
ärtor, baljväxter, bönor, linser
21676
page-template-default,page,page-id-21676,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Om oss

Baljväxtakademin verkar på olika sätt för att stärka baljväxternas roll i jordbruket, livsmedelsindustrin och våra matvanor. Sedan akademin grundades 2009 har vi strävat efter att tillhandahålla kunskap och information om baljväxter. Fler och fler har fått upp ögonen för den goda smaken, de vackra grödorna och inte minst hur hälsosamma de är. Det nyttiga proteinet från växtriket är på frammarsch på allvar i Sverige och utomlands.

 

Vår strävan är att genom webbsida, facebook, twitter samt seminarier och föreläsningar tillhandahålla kunskap och information för konsumenter, hemodlare, lantbrukare, livsmedelsutvecklare och övriga med intresse av baljväxter. Vi föreläser ofta om baljväxter runt om i Sverige och det går att hitta information om detta i vårt kalendarium eller genom att kontakta oss, företrädesvis genom sociala medier.

 

Baljväxtakademin drivs helt av ideella krafter och är öppen för alla som är intresserade av baljväxter. Läs mer om hur du kan bli medlem här.

Har du frågor och idéer – kontakta oss i första hand via ett inlägg på vår sida på Facebook eller via Twitter.

Facebook: Baljväxtakademin
Twitter: @Baljvaxtakademi
E-post: info@baljvaxtakademin.se

Styrelse

Ordförande

Divya Jagasia, kostvetare och receptutvecklare. Kontaktperson för Baljväxtakademin. Webbsidan på www.shootsandtendrils.com

 

Sekreterare

Monika Pearson, nutritionist och Dr i Medicinska Vetenskaper, Uppsala. Arbetar med nutritionella och antinutritionella aspekter av baljväxter. Hållbara matvanor i Livsmedelsverkets rekommendationer.

 

Kassör

Fredrik Fogelberg, agronomie doktor. Arbetar bland annat med svensk odling av allehanda trädgårdsbönor och sojabönor. Verksam vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) i Uppsala.

 

Ledamöter

Tomas Erlandsson, Nordisk Råvara. Arbetar med nya svenskodlade baljväxter och grödor och livsmedelsutveckling.

 

Suppleanter

Melchora Chauca, produktutvecklare: Mamá Melchoras sojabönor.

About us

Legumes and pulses (beans, peas and lentils) are delicious, nutritious, environmentally-friendly and contribute to more sustainable agricultural practices. Many people believe that legumes are the food of the future, however, the production and consumption of legumes in Sweden is very low.

 

We, the people at Baljväxtakademin (translated as Legume Academy in English), founded in 2009, are convinced that an increased production and consumption of legumes can contribute to new and exciting foods, more sustainable practices, healthy eating habits and have a significantly lower environmental impact. Therefore Baljväxtakademin works in various ways to enhance the role of leguminous plants in agriculture, food and eating habits.

 

Our aim is to:

  • Spread information about legumes (beans, lentils and peas)
  • Encourage the cultivation of legumes
  • Increase the consumption of legumes
  • Help develop new products with legumes
  • Serve as a forum for those interested in legumes

 

 

Baljväxtakademin is run solely by volunteers and is open to all those interested in legumes and we welcome more people to get involved.
If you want to become a member read more on this page (in Swedish only).

If you need directions on membership, have ideas or questions or need more information in English please contact us through:

Facebook: Baljväxtakademin
Twitter: @Baljvaxtakademi
E-post: info@baljvaxtakademin.se

 

Board

Chairwoman
Divya Jagasia, Administrative dietitian. A legume enthusiast and blogger at shootsandtendrils.com

 

Secretary
Monika Pearson, nutritionist and PhD, Uppsala. Works with nutritional and antinutritional aspects of pulses and also sustainable aspects in the Swedish National Food Agency’s dietary advices.

 

Treasurer
Fredrik Fogelberg, PhD in agronomy, is involved in growing different varities of Swedish garden beans and soybeans. He is currently employed at the Insitute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI) in Uppsala.

 

Commissioners

 

Tomas Erlandsson, Nordisk Råvara. Entrepreneur within new Swedish cultivated legumes and foods.

 

Suppleants

Melchora Chauca, Product developer: Mamá Melchoras soy beans.